Fizjo-Beauty Natalia Dziubińska

Fizjoterapia

FIZJOTERAPIA

F I Z J O T E R A P I A

Każda pierwsza wizyta poprzedzona jest konsultacją składającą się z dokładnego wywiadu, badania, oceny stanu zdrowia pacjenta, zaplanowania procesu usprawniania i dobranie odpowiednich technik pracy z pacjentem tak aby efekt końcowy był jak najbardziej zadowalający. Najczęściej bazuję na rozluźnianiu mięśniowo – powięziowym, pracy na tkankach głębokich, terapii manualnej i kinezyterapii. Aby efekt terapii był zadowalający ważne jest stosowanie się do mich zaleceń, wizyta w gabinecie to tylko początek pracy, reszta zależy od Ciebie 🙂